Nedan listas de styrdokument som reglerar medlemmarnas rättigheter och skyldigheter, i enklaste form görs det i ”Föreningens ordningsregler”.