4 – Rättelseanmaningar

I denna kategori informeras om de rättelseanmaningar som styrelsen med anledning av att enskilda medlemmar inte följer bostadsrättslagen, föreningens stadgar eller ordningsregler. En rättelseanmaning är det första steget i en process att förlora rätten till att bo i föreningen vilket slutligen kan leda till tvångsförsäljning av bostadsrätten.