Nya regler inför renovering i lägenheterna

Från och med den 1 juli 2023 skall ALL form utav renovering med undantag från målning och tapetsering samt slipning och byte av golv i enlighet med föreningens stadgar, § 37 Ingrepp i lägenheten, föregås av ansökan hos styrelsen för godkännande.

Orsaken till styrelsens godkännande är att förhindra åtgärder som på något sätt kan medföra en påtaglig skada eller olägenhet för bostadsrätts-föreningen. Vilka sådana åtgärder är avgör styrelsen konsekvent men från fall till fall.

Inför renovering som kräver godkännande används formuläret till höger som skickas till styrelsen för handläggning.

En ansökan kan av styrelsen antingen godkännas eller avslås men även förenas med villkor. Vid avslag föreligger det teknisk olämplighet för tänkt renoveringsåtgärd och diskussion förs för att hitta lämpligt utförande.

Om bostadsrättshavaren är missnöjd med styrelsens beslut kan bostadsrättshavaren begära att hyresnämnden prövar frågan.

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
(Ange ert 3-siffriga lägenhetsnummer mellan 001-127).
Namn
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 10 files.
Är er bedömning att bygglov/anmälan behövs för er tänkta renovering?
Kommer externt företag att användas för renoveringen?
Används någon extern konsult i projekteringen av arbetet?
Är det er bedömning att någon av föreningens installationer påverkas av renoveringen?