3 – Pågående projekt

I denna kategori redovisas de för närvarande pågående projekten med större betydelse som pågår i föreningen. Mindre projekt redovisas sällan.