Kommunens stopp i avloppet gav översvämning i hyreslokal.

17 november, 2023

Bilden tagen av styrelsen

Efter flera dagar med kraftigt skyfall så får styrelsen fredagen den 17/11-2023 information om att det står 2 dm vatten över hela golvet, 150 kvm, i en av Flügger färgs tidigare källare. I undersökning framkommer det att Malmö kommuns rensbrunn mot gatan är igensatt varför vattnet istället stigit inom föreningen. Efter felrapport till VA-Syd rensades brunnen och vattnet sjönk undan. Tydliga skador efter omfattande mängd avlopps och toalettvatten hade uppstått. Stora mängder material slängdes och källarutrymmet sanerades och är nu åter i bruk.