Adam Arvidsson

Adam Arvidsson

Styrelseordförande, invald i styrelsen år 2002

Adam ansvarar som styrelseordförande för styrelsegruppens strategiska arbete, det löpande operativa arbetet och föreningens ekonomi.

I det strategiska arbetet ingår långsiktig planering för att säkra föreningens fastigheter och ekonomi under hela dess tekniska livslängd.

I det operativa arbetet ingår löpande kontakt med föreningens entreprenörer, leverantörer och hantverkare samt finansinstitut, försäkringsbolag och juridiska ombud. Adam hanterar även föreningens lägenhetstillsyner och parkeringsärenden.

Adam kontaktas via e-brev till styrelsen@lesso.se.

Charlotte Klow

Charlotte Klow

Vice styrelseordförande, invald i styrelsen år 2019

Charlotte ansvarar som vice styrelseordförande tillsammans med Adam för styrelsegruppens strategiska arbete samt operativt för lägenhetsöverlåtelser.

I det operativa arbetet ingår löpande kontakt med mäklare i samband med överlåtelser samt medlemsprövningar.

Charlott kontaktas via e-brev till overlatelser@lesso.se.

Barbro Holmström

Barbro Holmström

Styrelseledamot, invald i styrelsen 2004.

Barbro är ledamot och sekreterare i styrelsen med operativt ansvarar för de löpande ärenden som hör till en verksamhet, administrativa och praktiska.

I det operativa arbetet ingår bland annat regelbunden kontakt med vaktmästare och vid behov våra leverantörer. Barbro ansvarar även för namnändringar i entré och på våningsplan.

Barbro kontaktas via e-brev till styrelsen@lesso.se.

Ellinor Nyberg

Ellinor Nyberg

Styrelseledamot, invald i styrelsen 2022

Ellinor är ledamot i styrelsen med operativt ansvarar för den löpande medlemskommunikationen.

I det operativa arbetet ingår att vid behov tillhandahålla allmän information till föreningens medlemmar.

Ellinor kontaktas via e-brev till styrelsen@lesso.se.

Hans-Olof Holmkvist

Hans-Olof Holmkvist

Styrelseledamot, invald i styrelsen 2018

Hans-Olof är ledamot i styrelsen utsedd av HSB Malmö.

Ingen operativa arbete ingår i rollen.

Hans-Olof kontaktas via e-brev till styrelsen@lesso.se.

Övriga förtroendevalda

Eric Paulsson

Eric Paulsson

Verksamhetsrevisor, invald 2019

Eric är föreningens valda revisor. Eric genomför sitt arbete tillsammans med utsedd extern revisor.

Carl Magnus Pålsson

Carl Magnus Pålsson

Valberedning, invald 2019

Carl Magnus är föreningens sammankallande i valberedningen.