Information om hantering av dödsbo

Om en bostadsrättshavare avlider övertar dödsboet, som juridisk person, rätten till lägenheten. Som juridisk person är man inte medlem i föreningen och kan inte representera på föreningens stämmor. När bouppteckning eller dödsboanmälan upprättats tillsänds denna till bostadsrättsföreningen.

Dödsboet har rätt att behålla bostadsrätten i tre år från dödsdagen och dödsbodelägarna har under tiden rätt att bo i lägenheten och om de så vill ansöka hos styrelsen om att få upplåta lägenheten i andra hand.

Om bostadsrätten inte inom tre år blivit såld så måste dödsboet inom 6 månader visa att den ingått i arvskifte eller bodelning. Ny ägare till bostadsrätten skall på samma sätt som vanlig försäljning ansöka om medlemskap i bostadsrättsföreningen.

Om dödsboet inte följer ovanstående har föreningen möjlighet att tvångsförsälja lägenheten.