Hantering av parkeringsärenden

Föreningen har ett stort antal parkeringsplatser vilka hanteras av styrelsen. Tillgången är ändå inte alltid tillräcklig utan medlemmar som önskar plats ställs i kölista och platser blir oftast lediga i samband med utflyttning varför omsättningen på platser är låg. Styrelsen återkommer till medlem först när vi vet att en plats kommer att bli ledig. Se mer information i menyn för ”Frågor och svar”.

Parkeringskontrakt blir med automatik uppsagt i samband med utflyttning varför ingen manuell uppsägning behöver göras.

Med anledning av begränsad tillgång till platser går det inte längre att hyra mer än 1 plats.

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
(Ange ert 3-siffriga lägenhetsnummer mellan 001-127).
Namn:
Ärendet avser önskemål om köplats för:
Ärendet avser:
Övriga ärenden