Boendemiljön är viktig för oss alla som bor i föreningen. I miljön är inte minst vår trädgård viktig. År 2015 beslutade därför styrelsen att genomföra en stor förändring av vår trädgård.

Idag är det väl etablerade planteringar och de har alla olika struktur och utseende, främst beroende på platsens fysiska förutsättningar.

På Kramersvägen är det skugga hela dagarna. Där sparade vi träden och det mesta av buskagen med kompletteringar av blommande perenner och nya buskar gjordes. Särskilt höstanemonerna är fina ljuspunkter på sensommaren, och lagerhäggen ger grönt bladverk även på vintern.

Mariedalsvägen har sol under stora delar av dagen, samtidigt som träden delvis skuggar under sommaren. Detta blandade sol-skugga-läge är idealiskt för många växter och perennerna har blivit otroligt frodiga. För vår-blomningen kompletterades det med tidiga perenner med olika lökväxter, under sommaren avlöser olika perenner och blommande buskar varandra fram tills höstfärgerna tar vid. I planeringen hade vi förhoppningen om en täckande böljande oas som skulle bjuda på olika intryck och det tycker vi syns. Till vår glädje märks det även i jorden att mikrolivet gynnas av den ostörda djungel som det är under allt bladverk, och vi hittar mycket mer mask här numera. Tät växtlighet är även gynnsamt för rotsystem och jordens förmåga att hålla fuktighet.

I soligaste söderläge och med ganska smala ytor har vi byggt upp planteringen på Köpenhamnsvägen med de ursprungliga spireorna och benveden som grund, kompletterat med solälskande fjärilsbuskar och tåliga doftande buskrosor. Under våren blommar tulpanerna här.

På innergården har vi koncentrerat oss på att sköta befintliga planteringar utifrån de speciella förutsättningar som det blir med bjälklagsplanteringar ovanpå garaget. Några av ytorna är omgjorda, och då har vi haft möjlighet att välja både jord och växter utifrån de speciella förutsättningarna.

En yta för medlemmar egen odling har även inrättat.