Den 13 maj 2015 satte styrelsen tillsammans med våra trädgårdsmästare det första spadtaget i föreningens trädgård med målet att skapa en grön trivsam boendemiljö. Generellt för alla ytor och särskilt för det som nyplanteras är att nyare/späda plantor i uppvuxen miljö behöver tillsyn så att de inte kvävs av äldre etablerad växtlighet.

De nya planteringarna hade gjordes med målet att marktäckande perenner efter ett par år skulle minimera behovet av ogräsrensning. För att detta mål ska nås måste ogräset hållas undan ordentligt under etableringsfasen, 1-2 år. Det är både effektivare och billigare (färre arbetstimmar) att rensa ogräs lite och ofta än mycket och sällan. Dessutom får de önskade växterna mycket bättre förutsättningar att etablera sig. Det är också viktigt med riklig och regelbunden vattning tills växterna har etablerat sig ordentligt, dvs minst hela växtsäsongen 2016.

1. Kramersvägen

 • Alla rabatter gödslas med kogödsel varje vår.
 • Pil beskärs totalt under vårvinter varje/vartannat/vart tredje år.
 • Lagerhägg beskärs på våren, bör hållas i rimlig storlek i förhållande till övrig växtlighet.
 • Hybridtrollhassel, endast beskärning av död/skadad ved in till frisk ved, under vårvinter.
 • Smällspireor bör gallras regelbundet och kan beskäras hårt varje vårvinter.
 • Stefanandra beskärs vid behov totalt under vårvinter varje/vartannat/vart tredje år.
 • Ej vintergröna perenner klipps ner varje vår.
 • Daggkåpa och myskmadra beskärs även efter första blomning.
 • Plataner hamlas varje vårvinter.

2. Mariedalsvägen

 • Alla rabatter gödslas med kogödsel varje vår.
 • Spireor beskärs totalt under vårvinter varje/vartannat/vart tredje år.
 • Japanska gräs beskärs helt på våren.
 • Vintergrön glansälväxing beskärs inte, endast torkade blad rensas bort.
 • Olvon beskärs sparsamt vid behov på vårvintern.
 • Stefanandra beskärs vid behov totalt under vårvinter varje/vartannat/vart tredje år.
 • Ej vintergröna perenner klipps ner varje vår.
 • Daggkåpa, kantnepeta och stäppsalvia beskärs även efter första blomning.
 • Kaukasisk förgätmigej och brunnäva blir fin om fröställningar tas bort efter blomning.
 • Plataner hamlas varje vårvinter.

3. Köpenhamnsvägen

 • Alla rabatter gödslas med kogödsel varje vår.
 • Spireor beskärs totalt under vårvinter varje/vartannat/vart tredje år.
 • Benved, föryngringsbeskärning under vårvinter.
 • Rosor beskärs på våren när björkarna har ”musöron”. Vid behov avlägsnas gamla svaga grenar
  och kraftiga yngre skott tas in en tredjedel. Klasar med vissnade blommor putsas två gånger varje
  sommar i juli och augusti.
 • Buddleja beskärs på våren.

4. Plantering i singelyta vid cykelbana

 • Gödning med granulat under våren.
 • Smällspireor bör gallras regelbundet och kan beskäras hårt varje vårvinter.
 • Avenbok häckbeskärs som rätblock med skarpa sidor och hörnor, i befintlig höjd. Beskärning tidig och
  sen sommar varje år. För att få ett tätt grenverk bör beskärning göras för hand de första två åren.

5. Innergård: Upphöjda planteringar med rosor mm utmed nr Kramersvägen 2 och Mariedalsvägen 49

 • Alla rabatter gödslas med kogödsel varje vår.
 • Rosor beskärs på våren och putsas två gånger varje sommar i juli och augusti.
 • Lavendel och buddleja beskärs på våren.
 • Lager och olvon underhållsbeskärs sparsamt vid behov, på våren. Stamskott under ympställe beskärs
  kontinuerligt.
 • Syrener, underhållsbeskärning av några av de äldsta stammarna på vårvintern.
 • Praktspirea beskärs totalt under vårvinter varje/vartannat/vart tredje år.

6. Innergård: Planteringar med olvon mm utmed nr Köpenhamnsvägen 9

 • Alla rabatter gödslas med kogödsel varje vår.
 • Olvon beskärs sparsamt vid behov på vårvintern och stamskott under ympställe beskärs
  kontinuerligt.
 • Ej vintergröna perenner klipps ner varje vår.
 • Syrener, underhållsbeskärning av några av de äldsta stammarna på vårvintern.
 • Stefanandra och björkspirea beskärs totalt under vårvinter varje/vartannat/vart tredje år.

7. Innergård: Kring grillplatsen

 • Alla rabatter gödslas med kogödsel varje vår.
 • Ej vintergröna perenner klipps ner varje vår.
 • Daggkåpa, kantnepeta och nävor beskärs även efter första blomning.
 • Spireor beskärs totalt under vårvinter varje/vartannat/vart tredje år.
 • Myrtentry beskärs totalt (15-20 cm ovan marken) under vårvinter vart femte år.
 • Blåregn ska ha vinterbeskärning tidigt i mars, alla ettåriga skott sporrbeskärs över 2-3 knoppar.
  Under sommaren kontinuerlig pincering av alla ettåriga skott. Detta ger kontrollerad tillväxt och riklig blomning. Viktigt att det nyplanterade blåregnet inte kvävs av växtligheten på marken runtom. Ge gärna lite extra näring på våren och vattna ordentligt.
 • Prydnadsgräs klipps ner helt varje vår.

Övrig innergård

 • Alla rabatter gödslas med kogödsel varje vår.
 • Kaprifol och pipranka och murgröna underhållsbeskärning under vårvinter.
 • Klätterrosor, årlig beskärning samt föryngring på våren.
 • Syrener och schersminer, underhållsbeskärning av några av de äldsta stammarna på vårvintern.
 • Olvon, lätt gallring under vårvinter, och stamskott under ympställe beskärs kontinuerligt.
 • Häggmispel, rönn, klätterhortensia, klotkörsbär och magnolia, endast beskärning av död/skadad ved
  in till frisk ved, under juli/augusti/september.
 • Prydnadsapel, endast beskärning av död/skadad ved in till frisk ved, under vårvinter.
 • Ölandstok beskärs totalt (15-20 cm ovan marken) under vårvinter vart tredje till vart femte år.
 • Benved, föryngringsbeskärning under vårvinter.
 • Spireor, snöbär och stefanandra beskärs totalt under vårvinter varje/vartannat/vart tredje år.
 • Aronia, kornell och liguster underhållsbeskärning vid behov under vårvinter.
 • Vinet beskärs i november, all tillväxt utöver 50-100 cm tas bort. Gallring och föryngringsbeskärning
  görs samtidigt. Sommarbeskärning görs flera gånger under sommaren.
 • Valnöt, hästkastanj och plommon beskärs vid behov under juli/augusti/september.