Upplåtelse i 2:a hand förutsätter styrelsens godkännande, i enlighet med föreningens stadgar.

Information om upplåtelse av bostadsrätt i 2:a hand

För att en bostadsrätt skall få upplåtas i 2:a hand krävs styrelsens tillstånd, i enlighet med föreningens stadgar. Styrelsen är mycket strikt i vår handläggning av ärenden som berör upplåtelse då kortsiktiga boende ej gynnar föreningen. Av den anledningen är det viktigt att först kontakta styrelsen för att förklara skälet för upplåtelse. I samtalet kommer det då att framgå vilket styrelsens sannolika beslut kommer att bli när väl ansökan behandlas.

Styrelsen följer därför det lagen föreskriver och gör inga undantag. Giltiga själ är framförallt för tidsbestämda tillfälliga arbeten eller studier på annan ort, som inte anses pendlingsbart samt för att provbo. Tillstånd ges i dessa fall normalt för tidsperioden 6 – 12 månader eller enligt kontrakt från arbetsgivare eller intyg från skola. I mycket speciella fall där bostadsmarknaden varit dokumenterat dålig under en längre tid kan om misslyckad försäljningsprocess redovisas och att det där också framgår den flexibilitet som man som säljare visat i försöken att sälja sin lägenhet till ett lägre pris, en upplåtelse kan då beviljas för max 6 månader.

I det fall olovlig upplåtelse upptäcks påbörjar styrelsen utan fördröjning den juridiska process som leder fram till att bostadsrättsinnehavaren förlorar rätten till att bo i föreningen och att lägenheten antingen frivilligt eller via Kronofogden säljs.

Som bostadsrättshavare är man i alla avseende ansvarig för sin hyresgäst. Ett missbrukat beteende från hyresgästen kan medföra att man som bostadsrättshavare förlorar nyttjanderätten till bostadsrätten.

Ett avslag från styrelsen på ansökan om upplåtelse kan överklagas till Hyresnämnden.

Se även information om avgifter under menyn ”Överlåtelser”.

Ladda hem ansökningsblankett här: