Nytt utrymme för de gröna avfallstunnorna.

30 januari, 2024

Bild tagen av styrelsen

Som ett led i att minska mängden osorterat avfall och därmed kostnaden för oss medlemmar så kommer de gröna tunnorna att flyttas till det inre utrymmet i milöhuset, som tillsammans med de övriga miljöhusen är kamerabevakat.