Rättelse utdelad med orsak av renovering på fel tid.

31 januari, 2024

Bild tagen av styrelsen.

Rättelse utdelad till medlem på Kramersvägen med anledning av renovering på fel. I föreningens ordningsregler finns tydlig information om när det är tillåtet att skapa störande ljud i lägenheten i samband med renovering. Att inte följa dessa tider skapar otrevnad för grannar som bor både nära och längre ifrån med anledning av hur lyhört det är i våra hus. I annat ärende har styrelsen mottagit klagomål 5 lägenheter bort i samband med att medlem spikade i väggen.

Medlem har upplysts om det felaktiga beteendet och blivit informerad om vilken konsekvens som det blir i det fall liknande brist på följsamhet mot ordningsreglerna upprepar sig.