Latheten talar sitt eget språk, avfall får aldrig placeras här.

31 januari, 2024

Bild tagen av styrelsen

Styrelsen har under lång tid påpekat att var och en som använder tvättstugan också ansvarar för att kasta sitt eventuella avfall i miljöhuset. Likväl så underlåter sig vissa medlemmar detta och ställer avfallet utanför tvättstugan så som bilden ovan visar.

Känner ni till att det är andra medlemmar i föreningen som skäms för att vi skall ha det nedskräpat varför de tar ert avfall och slänger det i miljöhuset. Tänk även på att det detta som vi visar upp för spekulanter vid försäljning av bostadsrätter.

Alternativet är att sätta upp kamerabevakning utanför tvättstugorna för att berörda medlemmar skall bli påkomna och riskera att nyttjanderätten till lägenheten skall vara förbrukad och därmed bli tvungen att flytta här ifrån. Stadgarna är juridiskt tydliga och säger, citerat från § 38 ”… vid sin användning av lägenheten iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom eller utanför huset.”.