Projektering pågår, inför installation av gemensam el.

1 februari, 2024

Bild tagen från www.vattenfall.se

På föreningens årsstämma 2023-05-22 beslutades att införa gemensam el i föreningen. Projektering pågår och därefter kommer upphandling och installation att utföras. I samband med införandet så kommer befintliga elmätare från Eon att bytas till föreningens egna.

HSB Malmö har under 2023 gått ut i ny upphandling av el för perioden 2024 – 2026. Styrelsen har likt många andra HSB-föreningar valt att ansluta sig till det nya avtalet och nytt avtal är tecknat med Vattenfall.

I samband med införandet av gemensam el skall också samtliga bostadsrättshavares individuella el-avtal sägas upp och lägenheternas elkostnad kommer att debiteras via månadsavgifterna, mer information om detta kommer inför driftsättningen att komma ut.

Planerad driftsättning är till sommaren 2024.