Införande av videobevakning i miljöhuset för ökad respekt.

25 januari, 2024

Bild hämtad från www.bascom.se

Med anledning av att många av medlemmarna i Lessö missköter sin källsortering så kommer som styrelsen tidigare informerat om kamerabevakning att installeras i miljöhusen. Som vi alla om vi är observanta ser så är de gröna tunnorna regelbundet fyllda med osorterad avfall även om styrelsen ombett samtliga medlemmar att vara noga med sorteringen. Det är viktigt att vi källsorterar av flera anledningar, till och börja med är det lag på att sortera alla förpackningar (pappersförpackningar, färgat och ofärgat glas, metall, plast) samt matavfall, batterier, lampor och elektronik. Därutöver betalar föreningen mycket pengar varje år för osorterat avfall helt i onödan. Till sist men ändå viktigast så minskar vi den miljöförstörande belastningen på naturen om vi alla sköter oss.

När ovanstående är sorterat finns det inte mycket kvar, möjligen blöjor, bindor, fönsterkuvert och något lite mer.

Möbler, byggavfall och miljöfarligt avfall skall tas om hand av bostadsrättshavaren själv och transporteras till kommunens miljöstation.

Videobevakningen tillsammans med loggfunktion i taggläsaren ger föreningen en tydlig bild av vem som i fortsättningen regelbundet missköter sig.