Styrelsen är stolta över få presentera vår nya hemsida

15 januari, 2024

Bild tagen av styrelsen.

Styrelsen kan då äntligen presentera föreningens nya hemsida, en sida som vi i princip aldrig haft varför det under lång tid har varit viktigt att prioritera framtagningen. Www.lesso.se har många funktioner och ännu inte helt slutligt färdigtestad men vi har valt att lansera den då den är väl fungerandes och innehåller mycket information till medlemmar, mäklare och spekulanter. Vi lanserar även sidan tillsammans med att vi inom föreningen inför elektroniska informationsbrev.

Vår sida är utvecklad för att tillföra viktig information och service till våra medlemmar och tillhandahålla svar på de vanliga frågor som mäklare och spekulanter efterfrågar. Den skall vara det verktyg som underlättar för styrelsen samtidigt som att den snabbt tillhandahåller information till de som behöver.