Rättelse utdelad om förbud att förvara saker i trapphuset.

21 januari, 2024

Bild tagen av Styrelsen

Rättelse utdelad till medlem på Kramersvägen med anledning av förvaring av cykel i trapphuset. I föreningens ordningsregler finns tydlig information om att det inte är tillåtet att ha några saker i trapphuset, inte ens en dörrmatta. Att inte följa dessa regler kan om oturen är framme riskera att blåljuspersonal får minskad framkomlighet eller att någon skadar sig. Principen är att trapphusen skall fullständigt framkomliga under nattliga situationer när både belysning och hiss inte fungerar.

Medlem har upplysts om det felaktiga beteendet och blivit informerad om vilken konsekvens som det blir i det fall liknande brist på följsamhet mot ordningsreglerna upprepar sig.