Mangelrummet

Stenmangel

Alla av oss som någon gång sovit på stenmanglade lakan vet vilken känsla det är. För många av oss är det dock inte möjligt för att vi fantastiskt inte känner till hur mangeln fungerar. Styrelsen har därför infogat en film från Youtube här nedan för att vi alla skall få nöjet att få lära oss hur den fungerar.

Vi uppmanar er dock alla att vara försiktiga då om man gör fel kan skada sig och om det inte går så illa så kan en reparation bli dyr om den övre stenen faller ner och behöver lyfta upp.

Läs även bifogad manual noga innan användandet.

Bruksanvisning stenmangel

1. Fukta duken/lakanet för att få bästa resultat.
2. Sträck det men hjälp av lakanssträckaren på kortsidan.
3. Rulla upp den fuktiga/duken på en mangelstock. OBS! Var noga med att det inte blir något veck på duken/lakanet när det rullas upp på mangelstocken.
4. Starta motorn på mangeln. Knappen sitter på kortsidan vid mangeln.

Så här sköter man själva mangeln.
När man skall ladda mangeln börjar man med att startar den genom att dra den stora spaken mot sig. Knoppen till vänster skall vara inskjuten, vilket gör att mangeln höjer sig när den kommer till änden av stenblocket. Mangeln stannas genom att skjuta den stora spaken från sig, mot väggen. Och sedan kan mangelstocken som ligger längst in tas ut. På den rullar man upp duken/lakanet som man vill mangla. Mangla inte duk/lakan mer än 1- 1.5 minuter. Man startar mangeln igen genom att dra den stora spaken mot sig. Knoppen dras ut och då går mangeln fram och tillbaks utan att den höjas då den vänder. Viktigt att man lägger in mangelstocken längst in. Observera också att det alltid måste finnas en mangelstock på var sida i mangeln. Så när det är färsig manglat skall det alltså ligga två tomma mangelstockar i mangeln, en på var sida. När man vill stanna mangeln igen för att ta ut en mangelstock för att ladda den med ett lakan eller duk eller för att ta en stock med en manglad duk eller lakan börjar man med att skjuta in knoppen till vänster om spaken och sedan skjuter man in den stora spaken mot väggen. När man manglat färdigt och sett till att det ligger två tomma mangelstockar in i mangeln, stänger man av mangel med knappen på väggen.

Kallmangel

För er som önskar mangla men väljer ett något mindre och enklare alternativ så finns även en kallmangel installerad.

Bruksanvisning Kallmangel