Välj kategori nedan för att se frågor och svar inom vald kategori.

Styrelsen redovisar här nedan de frågor och svar som medlemmar regelbundet undrar om. Har ni ytterligare frågor så skicka dom till styrelsen@lesso.se. 

Till höger har styrelsen samlat de frågor med tillhörande svar gällande föreningens ekonomi.

Vi vill därför på detta sätt förenkla och snabba upp åtkomsten till förenings-information.

 

8.0 Ekonomi (1)

Föreningens ekonomi redovisas endast i förvaltningsberättelsen, Förvaltningsberättelsen finns tillgänglig för att ladda men via föreningens hemsida under fliken ”Dokument”.

8.1 Ekonomi - Föreningens lån (1)

Föreningen är lågt belånade i förhållande till den nivå av renovering som är gjord i föreningen. det totala lånebeloppet är uppdelat i ett antal mindre lån som i sin tur omförhandlas vid omläggning. De bundna lånen är fördelade mellan olika bindningstider, en del av lånen har 3 månads bindningstid. Lånen redovisas för medlemmarna 1 gång per år och då i senast antagna årsredovisning. Årsredovisningen går från föreningens hemsida under flik ”Dokument” att ladda hem.