Välj kategori nedan för att se frågor och svar inom vald kategori.

Styrelsen redovisar här nedan de frågor och svar som medlemmar regelbundet undrar om. Har ni ytterligare frågor så skicka dom till styrelsen@lesso.se. 

Till höger har styrelsen samlat de frågor med tillhörande svar gällande föreningen generellt.

Vi vill därför på detta sätt förenkla och snabba upp åtkomsten till föreningsinformation.

1.0 Föreningen (6)

Föreningens fastighetsbeteckning är Tomtebo 13.

Föreningens organisationsnummer är 746000-6070.

Föreningen har 123 bostadsrättslägenheter.

Föreningen äger ingen lägenhet för uthyrning men Malmö kommun äger en lägenhet som de enligt lag fritt hyr ut, utan styrelsens godkännande.

Föreningen har 7 lokaler varav 3 st. är bostadsrättslokaler och 4 st. är hyreslokaler. Samtliga hyreslokaler är uthyrda.

Föreningen har ingen gästlägenhet eller rum för uthyrning.

1.1 Föreningen - Kontaktuppgifter (3)

Köpenhamnsvägen 9, Mariedalsvägen 49 och Kramersvägen 2.

HSB brf. Lessö
2117000
FE 408
838 73 Frösön

 

Det går att nå styrelsen på telefonnummer 040-919486 eller via e-post på styrelsen@lesso.se.

1.2 Föreningen - Tomträtt (1)

Föreningen innehar tomten med tomträttsavtal, avtalet löper ut den 31 december 2027. Föreningen har ännu inte beslutat om utköp av tomten eller omförhandling av avtal.