Välj kategori nedan för att se frågor och svar inom vald kategori.

Styrelsen redovisar här nedan de frågor och svar som medlemmar regelbundet undrar om. Har ni ytterligare frågor så skicka dom till styrelsen@lesso.se. 

Till höger har styrelsen samlat de frågor med tillhörande svar gällande föreningens gård.

Vi vill därför på detta sätt förenkla och snabba upp åtkomsten till förenings-information.

2.0 Gården (1)

Föreningens gård är inhängnad och låst via grindar på Köpenhamnsvägen 9 samt Mariedalsvägen 49. Gården är åtkomlig via Kramersvägen 2 där även nedfarten till garaget finns.

2.1 Gården - Miljöhus (9)

I föreningens miljöhus kastas sorterat avfall och hushållssopor, vi sorterar papp, tidningar, plast, metall, färgat och ofärgat glas, elektronik samt lampor och batterier.

Miljöhuset är 3 olika hus där avfall sorteras. Miljöhusen är placerade inne på gården utanför Köpenhamnsvägen 9D.

Det är enligt Avfallsförordningen (2011:927) lag på skyldighet att källsortera förpackningar. Att källsortera matavfall är det lag på sedan den 1/1-2024, detta efter en ändring i avfallsförordningen (2020:314) den 22/12-2022. Att källsortera eller inte är alltså inget individuellt val utan en skyldighet.

Föreningen tillhandahåller källsortering för: tidningspapper, papp, plast, matavfall, färgat och ofärgat glas, metall, elektronik samt lampor och batterier. I de gröna tunnorna för hushållssopor sådant som inte går att källsortera. Miljöfarligt avfall , byggavfall och möbler m.m. ansvarar ni själva för att transportera till kommunens miljöstation.

Miljöhusen ligger nära Köpenhamnsvägen 9a och att slänga glas stör de boende framförallt i den trappan. Av den anledningen ber vi alla medlemmar att respektera detta och endast slänga glas mellan kl. 07.00 – 22.00.

Miljöfarligt avfall får inte kastas i miljöhuset utan måste av medlem själv transporteras till någon av kommunens miljöstationer.

Byggavfall får inte kastas i miljöhuset utan måste av medlem själv transporteras till någon av kommunens miljöstationer.

Möbler får inte kastas i miljöhuset utan måste av medlem själv transporteras till någon av kommunens miljöstationer.

Container ställs upp utanför miljöhuset i januari och augusti månad. Passa på att rensa i era förråd och släng som som ni inte önskar att behålla. Tänk på att miljöfarligt avfall inte får slängas i containern.

2.2 Gården - Sittplatser (1)

På gården finns sittplatser vid Köpenhamnsvägen 9c och Kramersvägen 2. Det går inte att boka platserna och efter att de används är det viktigt för vår gemensamma trevnad att borden rättas upp och stolarna ställs på plats.

Vid sittplatserna finns även parasoller. Det är viktigt att alltid fälla ner parasollerna efter användning för att de inte skall blåsa i sönder.

Vid sittplatserna är det inte tillåtet att grilla.

2.3 Gården Grillplats (2)

Föreningens grillplats finns nära lekplatsen och miljöhusen. På grillplatsen finns 2 st. grillar, en liten och en stor beroende på behov. Efter grillning så rengör man platsen och slänger kolen.

Grillkol slängs i plåttunnan som står under bänken på grillplatsen. Då tunnan endast är avsedd för kol och är i plåt så kan med fördel bortstädas även om den fortfarande är glödande.

2.4 Gården Lekplats (3)

Gårdens lekplats är liten men det finns en lekställning och en sandlåda.

Vid sidan om sandlådan finns 2 st. gallerburar med lås där leksaker skall förvaras. Låscylindern öppnas med föreningens gamla entrénycklar.

Att ta undan använda leksaker och lägga de i gallerburarna efter användning är mycket viktigt då styrelsen är ansvarig i det fall någon medlem snubblar över någon leksak och skadar sig

2.5 Gården - Flaggstång (1)

Nyårsdagen (1 januari)
Påskdagen (infaller den första söndagen efter första fullmånen efter vårdagjämningen den 21 mars. Påsken har därmed ett bestämt tidsspann då den kan infalla någon gång i perioden den 22 mars och 25 april).
Konungens födelsedag 30 april
Arbetarnas fridag 1 maj (1 maj)
Pingstdagen (infaller femtio dagar efter påskdagen)
Nationaldagen (6 juni)
Midsommardagen (ursprungligen på Johannes döparens dag den 24 juni men sedan riksdagens beslut 1953 flyttad till först kommande lördag i perioden den 20-26 juni
Kronprinsessans födelsedag (14 juli)
Drottningens födelsedag (23 december)
Juldagen (25 december)