Välj kategori nedan för att se frågor och svar inom vald kategori.

Styrelsen redovisar här nedan de frågor och svar som medlemmar regelbundet undrar om. Har ni ytterligare frågor så skicka dom till styrelsen@lesso.se. 

Till höger har styrelsen samlat de frågor med tillhörande svar gällande de olika funktion som finns i lägenheterna.

Vi vill därför på detta sätt förenkla och snabba upp åtkomsten till förenings-information.

7.0 Lägenheten (1)

När man har köpt en bostadsrätt så blir man medlem i föreningen och delägare i bostadsrättsföreningen. Föreningen äger dock samtliga bostadsrätter och föreningen ger dig rätten att nyttja bostaden. Med den rätten följer ett stort ansvar för underhåll av bostaden och skötsamhet i föreningen enligt stadgar och ordningsregler. Den enda rätten man har som bostadsrättsägare är alltså att man har rätten att nyttja lägenheten.

7.1 Lägenheten - Årsavgift (2)

I månadsavgiften ingår:
– Tappvatten, kallt och varmt.
– Kabel-tv, grundutbud från Tele 2.
– Värme.
– Internetaccess 1Gbit via fiber in till föreningen och CAT6 till lägenheterna från Öretel.
– Bostadsrättstillägg från Länsförsäkringar.

Hyresavierna skickas ut av HSB Malmö. Kontakta dom på 010-442 11 00.

Meddela även styrelsen på styrelsen@lesso.se att ni av den anledningen blir sena med er betalning, detta för att undvika förseningsavgift.

7.2 Lägenheten - Fjärrvärme (1)

Värmen i lägenheterna kommer från radiatorerna som föreningen ansvarar för. Värmen styrs centralt från Eon och regleras utefter utetemperaturen. Vid kontroll av värmen i lägenheten skall mätning ske mitt i rummet och minst 1 meter upp från golvet.

7.3 Lägenheten - Vatten och anlopp (1)

Vatten och avlopp finns i badrum, gäst-wc samt kök. Föreningen är ansvarig för de vertikala stammarna mellan lägenheterna och bostadsrättshavaren för samtliga anslutningar och produkter i lägenheten. Om problem med vattentryck och eller temperatur, kontakta styrelsen för kontroll. Vid stopp i avloppet skall först och främst vattenlås och rör i lägenheten rensas, därefter kontaktas styrelsen för vidare kontroll.

7.4 Lägenheten - Electricitet (1)

Samtliga lägenheter har en jordfelsbrytare i säkringsskåpet. En jordfelsbrytare är till för att mycket snabbt slå av strömmen i hela lägenheten i det fall som att någon elektrisk kortslutning sker. En elektrisk kortslutning kan uppstå i en apparat eller om någon människa eller djur kommer åt något strömförande.

7.5 Lägenheten - Ventilation (1)

Föreningen är ansvarig för att ventilationen i föreningens lägenheter och allmänna utrymmen fungerar som den skall. Luftombytet mäts i kubikmeter per minut och skall enligt lag kontrolleras vart 6:e år av certifierat företag.

På samma sätt som för övriga föreningsinstallationer i lägenheterna är det därför mycket viktigt att ventilationen inte på något sätt påverkas vid renovering eller installation. Detta är inte minst viktigt vid renovering i kök.

Vid installation av köksfläkt skall denna vara av typen kolfilterfläkt och får inte anslutas till frånluftsventilen.

Vid trasiga talriksventiler i lägenheten kontaktas föreningens styrelse för reparation eller utbyte.

_____________________________________________

7.6 Lägenheten - Kabel-tv (2)

Kabel-tv ingår i avgiften och avser grundutbudet från Tele 2.

Föreningen har avtal med Tele-2, tidigare ComHem, för leverans av kabel-tv till lägenheterna. Avtalet innebär tillgång till ”Grundutbudet” av kanaler.

Samtliga kanaler är sedan den 8 september 2020 helt digitala och kräver därmed en modernare tv eller tv med digitalkort för att fungera.

För att se vilka kanaler som ingår i grundutbudet, klicka på följande länk: https://www.tele2.se/kundservice/tv-och-play/grundutbud.

_____________________________________________

7.7 Lägenheten - Internetaccess (1)

Föreningen har avtal med företaget Öretel för leverans av Internet-förbindelse till lägenheterna med en hastighet av 1Gbit. Leverans sker via fiber till fastigheten och via CAT-6 till lägenheterna. Anslutning i lägenheterna finns installerat i respektive hall. Anslutningen är öppen och behöver inte aktiveras i samband med lägenhetsöverlåtelse. Internetanslutningen ingår i månadsavgiften men föreningen tillhandahåller inte någon Wifi-router utan varje medlem får fritt välja modell och plats för inköp.