Välj kategori nedan för att se frågor och svar inom vald kategori.

Styrelsen redovisar här nedan de frågor och svar som medlemmar regelbundet undrar om. Har ni ytterligare frågor så skicka dom till styrelsen@lesso.se. 

Till höger har styrelsen samlat de frågor med tillhörande svar som ni medlemmar återkommande ställer till oss, gällande föreningen parkeringsplatser.

Vi vill därför på detta sätt förenkla och snabba upp åtkomsten till förenings-information.

3.0 Parkering (5)

Föreningen har 76 st. platser i garage och 27 utomhus.

Föreningen har 6 st. platser för motorcykel.

Föreningen har 8 garageplatser frö cykel med laddningsuttag. Det finns kö men anmäl gärna ert intresse.

Hyreskostnaden för plats till bil utomhus är 200 kr och i garaget 365  kr, båda alternativen per månad. Hyreskostnaden för plats till motorcykel är 200 kr och för cykel (inkl. laddningsuttag) 100 kr, båda alternativen per månad och i garage.

Föreningens parkeringsplatser är efterfrågade och det finns regelbundet lång kö. Av den anledningen har styrelsen beslutat att inte hyra ut mer än 1 plats per medlem. De medlemmar som sedan tidigare fått hyra mer än 1 plats påverkas inte av beslutet.

3.1 Parkering - Kölista (5)

Ansökan om att ställas i kö kan först göras på tillträdesdatum till lägenheten, en för tidigt inkommen ansökan makuleras. Ansökan görs via formulär som finns på föreningens hemsida, välj ”Parkeringsärenden” under menyn ”Kontakt”. Fyll i formuläret och skicka in det så kommer ni att ställas i kön.

När det är din tur i kön så kommer du att bli kontaktad av styrelsen.

Köns längd är ointressant och styrelsen uppskattar inte väntetiden då det endast blir en spekulation. Plats i kön meddelas när man anmäler sitt intresse. Tänk på att rörelse i kön i stort sätt endast sker när medlemmar flyttar och endast då medlem har en plats.

Om man får meddelande av styrelsen om att man blivit tilldelad plats men då väljer att avstå platsen så bibehåller man sin plats i kön.

Svar nej, man kan inte överta någon annans parkeringsplats, inte heller vid försäljning.

3.2 Parkering - Uppsägning (2)

Man behöver inte säga upp sin plats i samband med att man flyttar, uppsägning sker automatisk vid tillträdesdatum för köparen.

Uppsägning av plats via formulär som finns på föreningens hemsida, välj ”Parkeringsärenden” under menyn ”Kontakt”. Fyll i formuläret och skicka in det så kommer platsen att sägas upp med en uppsägningstid om 3 månader.

3.3 Parkering - Övrigt (1)

Det är inte tillåtet att förvara saker inom eller utanför parkeringsplatsen. Lösa saker kan komma att tas bort av föreningen utan förvarning.