Välj kategori nedan för att se frågor och svar inom vald kategori.

Styrelsen redovisar här nedan de frågor och svar som medlemmar regelbundet undrar om. Har ni ytterligare frågor så skicka dom till styrelsen@lesso.se. 

Till höger har styrelsen samlat de frågor med tillhörande svar gällande föreningens säkerhet i gemensamma ytor och i lägenheterna.

Vi vill därför på detta sätt förenkla och snabba upp åtkomsten till förenings-information.

9.1 Säkerhet - Föreningen (5)

I föreningens säkerhet finns många delar och denna lista är inte fullständig. I säkerhet ingår bl. a. skyddsrum, brandsäkerhet, halkbekämpning både inomhus och utomhus, hissbesiktningar, ventilationskontroller i lägenheterna och lokalerna, belysning, fungerandes entrédörrar och  lås m.m.

Föreningens skyddsrum är placerade i fastigheternas källare där vi idag har våra cyklar. I det fall dessa behöver använda så finns krav på att de skall kunna återställas inom 48 timmar.

Föreningen har hjärtstartare placerat utanför tvättstugorna. Om dessa startare behöver användas så är det mycket viktigt att ni därefter kontaktar styrelsen via telefonsamtal för att klargöra behovet och se till så att vi kan återställa enheternas skick igen.

Föreningen har brandsläckare i källare, på vind och i garage. Om dessa släckare behöver användas så är det mycket viktigt att ni därefter kontaktar styrelsen via telefonsamtal för att klargöra behovet och se till så att vi kan återställa släckarens skick igen. Det är utöver det viktigt att varje medlem även har brandskydd i sin lägenhet.

Det är alltid viktigt att våra dörrar stänger igen och låser ordentligt. Om ni märker något problem så anmäl felet till styrelsen, fördelaktigt här via hemsidan, meny ”Kontakt” eller via e-post till styrelsen@lesso.se.

9.2 Säkerhet - Lägenheten (2)

Föreningen har vid tillfälle försett lägenheten med brandvarnare. Bostadsrättshavaren ansvarar för att varnaren finns på plats och fungerar.

Det är boendes ansvar att regelbundet testa varnaren för att försäkra sig om att den fungerar. Skulle den inte fungera så är det den boendes ansvar att byta batteri eller hela varnaren så att korrekt funktion återställs.