Genom åren genomförda samt inom 1-2 år planerade renoveringar.

Under ett verksamhetsår så utför styrelsen löpande och periodiskt underhåll. Det löpande underhåller är de små ärenden som är kopplat till felfunktion i befintliga installationer som uppstår genom väder och vind samt medlemmars användning. Det periodiska underhållet planeras av styrelsen i en 30 årig plan som revideras varje år. Det periodiska underhållet är av större och mer kostsam natur och innefattar renovering eller utbyte av delar i fastigheten baserat på dess beräknade livslängd eller aktuellt slitage.

2024. Införande av gemensam el för bostadsrättshavarna, renovering av hyreslokal på Mariedalsvägen 51 samt ombyggnad av ventilationen i lokalerna på Mariedalsvägen 51 samt Köpenhamnsvägen 9A. Införande av elektroniska informationskanaler för medlemsinformation.

2023. Byte av bastuaggregat. Byte av armaturer i garaget. Byte av trapphusbelysning. Montage av nya entrétavlor med belysning. Upprättande av nya hemsida. Genomförande av OVK (Obligatorisk Ventilations Kontroll).

2022. Endast löpande underhåll har utförts.

2021. Ommålning av trapphusen. Installation av Axema porttelefon och låssystem till samtliga entrédörrar.

2000. Avvecklat spolplattan i garaget och installerat eluttag för cykelparkering och laddning.

2019. Stambyte med badrumsrenoveringar avslutades som planerat. 2016/2017 – Föreningen har genomfört ett stort omplanterings arbete av växter för att göra rabatterna fina på våren och sommaren. (Fiberinstallation) cykelhus.

2018. Installation av tidningshållare utanför tamburdörrarna. Installation av nya nummerbelysningar utanför trappingångarna. Genomfört energiutredning tillsammans med Europeiska Unionen för framtida klimatanpassning. Installation av 2st. nya råttstopp i serviser mot avlopp i gatan Mariedalsvägen och Köpenhamnsvägen. Byggnation av nytt cykelställ längs garagetak. Renovering av våra 4st. torkrum.

2017. Planterat vårblommor i hela vår trädgård

2016. Avlutat per den 31/12 teknisk förvaltning hos HSB för styrelsen att själv ta över uppgiften. Byggnation av vänster och höger miljöhus. Uppsättning av hjärtstartare vid tvättstugorna. Montage av tavlor för låskolvar till torkrummen. Utbyte av 2st. tvättmaskiner. Utbyte av bord och bänkar samt samtliga papperskorgar, Montage av leksaksbehållare vid sandlåda, Installation av basketkorg vid miljöhus samt kompressor för pumpning av cykeldäck i miljöhus har utförts. Utdelning av nya lägenhetsmappar till samtliga lägenheter har gjorts. Genomförande av stamutredning. Genomfört OVK (Obligatorisk Ventilations Kontroll). Fullständigt stambyte med badrumsrenoveringar påbörjat, beräknas avslutas 2019. Omfattande planteringsarbete av nya buskar och blommor har utförts inom hela föreningen.

2015. Installation av postboxar. Starten för uppbyggnad av en ny trädgård och en grön trivsam boendebiljö.

2014. Fullständigt utbyte av båda fastigheternas tak samt omfogning av samtliga fasader tillsammans med omfattande ommålning och omputsning av väggytor och källartrappor.

2013. Endast löpande underhåll har utförts

2012. Endast löpande underhåll har utförts

2011. Endast löpande underhåll har utförts

2010. Installation av ny fjärrvärmecentral i båda fastigheterna. Renovering av styrelserummet.

2009. Installation av grillplatsen.

2008. Endast löpande underhåll har utförts.

2007. Endast löpande underhåll har utförts.

2006. Endast löpande underhåll har utförts.

2005. Fasadrenoveringar på Mariedals- och Kramersvägen har utförts. Planteringarna på Mariedals- och Kramersvägen har omplanterats. 2003 – Nya elstammar och omdragen el i samtliga lägenheter.

2004. Byte av samtliga ventiler för varmvattencirkulation. Nödbelysning i garaget har installerats. Bredband, Cat-6, till samtliga lägenheter har installerats med fiberinstallation in till fastigheterna. 4st. nya tvättmaskiner och 4st. nya torktumlare har installerats.

2003. Spolning av samtliga avloppstammar. Installation av ny garageport. Installation av ny belysning i garaget samt nya tryck och temperaturstyrda fläktar på vind och i garage. Byte av samtliga radiatorventiler i lägenheterna.

2002. Endast löpande underhåll har utförts.

2001. Endast löpande underhåll har utförts.

2000. Installation av nya avfuktare i tvättstugorna, Aptus låssystem till garaget, brandvarnare i samtliga lägenheter samt ny styrutrustning till fjärrvärmecentralerna.