HSB Brf. Lessö är en äkta bostadsrättsförening med organisationsnummer 746000-6070.

Välj kategori nedan för att se frågor och svar inom vald kategori.

I kategorin ”Parkering”, finns övergripande fakta om bostadsrättsföreningens parkeringsplatser, utomhus och i garage. Vi har här samlat all den information som mäklare normalt frågar efter vid lägenhets-försäljningar.

För ytterligare frågor så ber vi er att ställa de via e-brev till styrelsen@lesso.se.

Databasen uppdateras löpande.

3.0 Parkering (5)

Föreningen har 76 st. platser i garage och 27 utomhus.

Föreningen har 6 st. platser för motorcykel.

Föreningen har 8 garageplatser frö cykel med laddningsuttag. Det finns kö men anmäl gärna ert intresse.

Hyreskostnaden för plats till bil utomhus är 200 kr och i garaget 365  kr, båda alternativen per månad. Hyreskostnaden för plats till motorcykel är 200 kr och för cykel (inkl. laddningsuttag) 100 kr, båda alternativen per månad och i garage.

Föreningens parkeringsplatser är efterfrågade och det finns regelbundet lång kö. Av den anledningen har styrelsen beslutat att inte hyra ut mer än 1 plats per medlem. De medlemmar som sedan tidigare fått hyra mer än 1 plats påverkas inte av beslutet.

3.1 Parkering - Kölista (3)

Ansökan om att ställas i kö kan först göras på tillträdesdatum till lägenheten, en för tidigt inkommen ansökan makuleras. Ansökan görs via formulär som finns på föreningens hemsida, välj ”Parkeringsärenden” under menyn ”Kontakt”. Fyll i formuläret och skicka in det så kommer ni att ställas i kön.

Köns längd är ointressant och styrelsen uppskattar inte väntetiden då det endast blir en spekulation. Plats i kön meddelas när man anmäler sitt intresse. Tänk på att rörelse i kön i stort sätt endast sker när medlemmar flyttar och endast då medlem har en plats.

Svar nej, man kan inte överta någon annans parkeringsplats, inte heller vid försäljning.

3.2 Parkering - Uppsägning (1)

Man behöver inte säga upp sin plats i samband med att man flyttar, uppsägning sker automatisk vid tillträdesdatum för köparen.