HSB Brf. Lessö är en äkta bostadsrättsförening med organisationsnummer 746000-6070.

Välj kategori nedan för att se frågor och svar inom vald kategori.

I kategorin ”Tillsyn”, finns  fakta om bostadsrättsföreningens process vid lägenhetstillsyner.

Vi har här samlat all den information som mäklare normalt frågar efter vid lägenhets-försäljningar.

För ytterligare frågor så ber vi er att ställa de via e-brev till styrelsen@lesso.se.

Databasen uppdateras löpande.

11.0 Tillsyn (3)

Föreningen genomför tillsyn i samband med medlemsprövningen. En tillsyn innebär att föreningen kontrollerar lägenhetens installationer vilka protokollförs. Vid tillsyn kan brister upptäckas vilket då omgående skall åtgärdas av medlem eller föreningen beroende på vem som är ansvarig för det berörda felet.

————————————————–

Tillsyn i bostadsrätten görs framförallt för att köparen i efterhand, inför föreningen, inte skall bli ekonomiskt ansvarig för brister som säljaren försakat.

Mäklarens ansvar är att tillsammans med föreningen boka tid för tillsynen där både köpare och säljare skall närvara. Det är även mäklarens ansvar att tillse så att köparen går skadefri från de eventuella anmärkningar som protokollförs vid tillsynen, lämpligen genom att se till så att bristerna åtgärdas innan köparens tillträde.

11.1 Tillsyn - Förfarande (4)

Föreningen, köpare och säljare. Om någon av köparen eller säljaren inte kan närvara bör mäklaren gå in i dennes ställe.

Föreningen upprättas ett protokoll över brister i lägenheten vid tillsyn och avgör där vem som är ansvarig för bristen och i det fall part inte är närvarande så förloras dennes rätt att yttra sig.

Vid tillsyn kontrolleras eventuella ombyggnader, föreningens installationer samt status på vissa installationer. Tillsynsprotokollet finns tillgängligt under ”Dokument” för nerladdning och i förväg förberedelse inför tillsynen.

I protokollet som förs vid tillsyn anges vem som är ansvarig för respektive brist, bostadsrättshavare eller föreningen. I det fall bostadsrättshavarens brister ej är åtgärdade innan tillträdet för köparen så övergår ansvaret på köparen som ny bostadsrättshavare.