Var alltid noga med att kontrollera så att entrédörren stänger igen ordentligt efter passage

VÄLKOMMEN TILL HSB BRF. LESSÖ

I Lessö möter vi våra medlemmars förväntningar. Vi gör det genom en i alla avseende attraktiv boendemiljö.

Med mottot "lite bättre" så strävar styrelsen tillsammans med våra medlemmar om att tillsammans skapa just de förutsättningar som vi alla behöver i vårt boende.

För oss innebär det trygghet, gott samspel mellan medlemmar, fungerande gemensamma funktioner samt en grönskande utomhusmiljö där man gärna vill sitta ner och träffas.

Bostadsrättsföreningen Lessö är en medlemsförening till HSB men förvaltas av föreningens styrelse, vald av dess medlemmar. Styrelsen har sedan 2017 både en strategisk och operativ roll vilket innebär att förutom den så viktiga långsiktiga strategiska planeringen så har även styrelsemedlemmarna operativa roller i föreningens löpande förvaltning. Styrelsens arbete granskas löpande av föreningens valda revisor samt av extern auktoriserad revisor.

På föreningsstämma väjs styrelsens medlemmar med en mandatperiod om 2 år. Årsstämman beslutar också om styrelsens arvode som inkluderar både det strategiska och det löpande operativa arbetet.