Årsredovisning för 2022 är på stämma antagen.

31 maj, 2023

Föreningens årsredovisning med förvaltningsberättelse, ekonomisk redovisning samt revisionsberättelse för 2022 antogs på årstämma 2023-05-22 och är nu tillgänglig för nerladdning.

Öppna filen här