Uppdateringen av våra stadgar är godkända och registrerade.

1 december, 2023

Med anledning av de lagändringar som har trätt i kraft under 2023 och 2024, Bostadsrättslagen den 1/1-2023 samt Årsredovisningslagen den 1/1-2024. så gick styrelsen ut med information om vilka ändringar i föreningens stadgar som måste göras. Ändringar av föreningens stadgar görs på 2 efter varandra kommande stämmor varför styrelsen kallade till en extrastämma 2023-04-27 för att ta det första av de två besluten. På årsstämma 2023-05-22 togs det andra beslutet.

Efter att föreningen antog de nya stadgarna så har dessa skickas till HSB riksförbund för godkännande. Förbundet godkände dessa och stadgarna har registrerats hos Bolagsverket.

Öppna dokument