Situation skapade behov av en ändring i ordningsreglerna.

1 januari, 2024

Rättelse har meddelats medlem med anledning av störande ljud från lägenheten i samband med montage av möbler under sen tidpunkt. I kommunikationen framkom det att föreningens ordningsregler endast berörde underhåll och reparation samt fest och därmed inte något annat störande ljud. Ordningsreglerna behövdes därmed förtydligas varför dessa reviderats 2024-01-23.

Ordningsreglerna innehåller:
– Underhållsåtgärder och reparationer i lägenheterna är tillåtet mellan 07.00 –19.00 helgfria vardagar samt helgfria lördagar mellan 10.00-17.00.
– Vid fest är det lämpligt att förvarna andra medlemmar med en informationslapp vid entrédörrarna i trappan. Rimligt störande ljud vid fest får förekomma till 23.00. Festande med störande ljud enligt denna punkt får inte frekvent förekomma från en och samma lägenhet. Lapparna ska senast dagen efter samlas in.

Ordningsreglerna har kompletterats med:
– Övrigt störande ljud, underhållsåtgärder och reparationer samt fest regleras separat, från lägenheterna får endast förekomma mellan 07.00 – 19.00 helgfria vardagar samt helgfria lördagar mellan 10.00-17.00.

Öppna dokumentet