Intrång i lägenhet och misstänkt bedrägeri.

16 januari, 2024

Bild tagen av styrelsen

Den 15:e januari utsattes en kvinna i föreningen för ett bedrägeribrott. Kvinnan blev av en främmande man bestulen på ägodelar inne i lägenheten.

Det får styrelsen att reagera och återigen påpeka för oss alla medlemmar om hur viktigt det är att inte släppa in någon okänd i trappan, att kontrollera att dörren stänger ordentligt och går i lås. Kommer någon efter er som ni inte känner så ta mod till er att be personen själv öppna med tagg eller så får berörd själva kontakta boende via porttelefonen för att bli insläppt.

Om berörd person inte självmant accepterar att gå ut så själv ut genom dörren igen och kom tillbaka en stund senare. Upplever ni något otäckt i kommunikationen så kontakta därefter polis.