Underkänd OVK i lokaler kräver utbyte av ventilation.

23 januari, 2024

Bild tagen från www.swegon.se

I samband med att Flügger färg lämnat sina lokaler och nya verksamheter flyttar in så genomför styrelsen en OVK för kontroll av det mycket gamla systemet för ventilation i lokalerna. Lokalerna har tidigare endast haft ett mindre antal tillfälliga besökare samt ett fåtal anställda varför anläggningen varit godkänd. Men med nya verksamheter är befintlig installation ej godkänd och nytt kanalsystem samt utbyte av trasigt ventilationsaggregat behöver göras. Projektering och upphandling pågår och arbetet planeras att vara avslutat innan sommaren.