Det är lag på att källsortera avfall, vi gör det i miljöhusen.

25 januari, 2024

Sedan 2002 har det varit lag på att alla hushåll skall källsortera. Flera av medlemmar i föreningen slarvar med detta och styrelsen inser att de som inte sorterar både går enligt lagen, nonchalerar naturen samt utsätter föreningens och därmed vi medlemmar för onödigt stora kostnader.

Klicka här för att läsa mer på Naturvårdsverkets sida för lagar och regler för avfall.

Var vänlig och ta ansvar.