6.0.01 Tillåter föreningen att juridisk person köper bostadsrätt i föreningen?

Föreningen godkänns INTE juridiska personer som ägare av föreningens bostadsrätter.

Läs mer