Föreningen bildades den 30 juni 1954 i samband med byggnation på fastigheten Tomtebo 13.