Föreningen äger ingen lägenhet för uthyrning men Malmö kommun äger en lägenhet som de enligt lag fritt hyr ut, utan styrelsens godkännande.