Föreningen har 7 lokaler varav 3 st. är bostadsrättslokaler och 4 st. är hyreslokaler. Samtliga hyreslokaler är uthyrda.