Föreningen har ingen gästlägenhet eller rum för uthyrning.