Det går att nå styrelsen på telefonnummer 040-919486 eller via e-post på styrelsen@lesso.se.