Föreningen innehar tomten med tomträttsavtal, avtalet löper ut den 31 december 2027. Föreningen har ännu inte beslutat om utköp av tomten eller omförhandling av avtal.