Föreningen genomför tillsyn i samband med medlemsprövningen. En tillsyn innebär att föreningen kontrollerar lägenhetens installationer vilka protokollförs. Vid tillsyn kan brister upptäckas vilket då omgående skall åtgärdas av medlem eller föreningen beroende på vem som är ansvarig för det berörda felet.

————————————————–