Tillsyn i bostadsrätten görs framförallt för att köparen i efterhand, inför föreningen, inte skall bli ekonomiskt ansvarig för brister som säljaren försakat.