Mäklarens ansvar är att tillsammans med föreningen boka tid för tillsynen där både köpare och säljare skall närvara. Det är även mäklarens ansvar att tillse så att köparen går skadefri från de eventuella anmärkningar som protokollförs vid tillsynen, lämpligen genom att se till så att bristerna åtgärdas innan köparens tillträde.