Föreningen, köpare och säljare. Om någon av köparen eller säljaren inte kan närvara bör mäklaren gå in i dennes ställe.