Föreningen upprättas ett protokoll över brister i lägenheten vid tillsyn och avgör där vem som är ansvarig för bristen och i det fall part inte är närvarande så förloras dennes rätt att yttra sig.