Vid tillsyn kontrolleras eventuella ombyggnader, föreningens installationer samt status på vissa installationer. Tillsynsprotokollet finns tillgängligt under ”Dokument” för nerladdning och i förväg förberedelse inför tillsynen.