I protokollet som förs vid tillsyn anges vem som är ansvarig för respektive brist, bostadsrättshavare eller föreningen. I det fall bostadsrättshavarens brister ej är åtgärdade innan tillträdet för köparen så övergår ansvaret på köparen som ny bostadsrättshavare.