Det är 3 dokument som föreningens styrelse I alla avseende är det För den boende är det framförallt föreningens ordningsregler som dagligen skall följas. är viktiga att följa, Bostadsrättslagen, föreningens stadgar samt föreningens ordningsregler.